icon سیستم های سفارش مشتری

سیستم های سفارش مشتری

ایده هایتان را به ما بسپارید

نیازهای متفاوت در شرکت‌ها ، پیچیدگی های موجود در فرایند کسب و کار، میزان و نوع تخصص منابع انسانی ، منابع مالی و استراتژی های متفاوت، نیاز به امنیت داده ها در حدی بالاتر، نیاز به ارتباط با سیستم های موجود در سازمان; اینها تنها بخشی از دلایلی هستند که باعث می شوند مشتریان به نرم‌افزارهای سفارشی نیاز داشته باشند.

فاویرا میتواند نرم‌افزارهای سفارشی و سیستم‌های اتوماسیون مورد نیاز را بر حسب نیاز مشتریان با بالاترین کیفیت و قیمت مناسب تولید کند.

کارشناسان نرم‌افزار فاویرا با مطالعه دقیق نیازمندیها و شرایط حاکم بر هر کسب کار، از طریق مطالعه دقیق جزئیات مربوط به آن کسب و کار، اقدام به طراحی نرم‌افزارهای سفارشی می‌کند که به موثرترین وجهی، مناسب آن کسب و کار باشد و نه تنها نیازهای اصلی آنرا بر آورده سازد، بلکه بصورت چشم‌گیری به افزایش کارایی در آن کسب و کار کمک کند. در فاویرا فرایند برنامه‌ریزی و اجرای پروژه به گونه‌ای است که برای اجرای پروژه‌های مختلف پس از انجام تحلیل‌های لازم، متدولوژی اجرایی، زبانهای برنامه نویسی و فناوری‌هایی انتخاب می‌شوند که به بهترین نحو ممکن، مناسب اجرای آن پروژه خاص باشند و بهترین کیفیت، کارایی و قابلیت اطمینان را به کاربر خود ارائه دهند.

icon مزایای اصلی استفاده از یک نرم افزار سفارشی عبارتند از:

  • حضور فعال مشتری در تمامی مراحل جمع آوری نیازها ، تحلیل و طراحی راه حل و پیاده سازی و نصب و راه اندازی آن
  • عدم چشم‌پوشی از پاره‌ای از نیازها به دلیل نبود امکانات در نرم‌افزار
  • جلوگیری از پیچیدگی در نرم‌افزار
  • به حداقل رسیدن ریسک عدم پذیرش نرم‌افزار در سازمان به دلیل مطابقت نرم‌افزار تولیدی با نیاز‌های سازمان
  • برتری بر سایر رقبا به دلیل در اختیار داشتن یک ابزار اختصاصی برای انجام امور