icon ارائه خدمات مشاور تخصصی

ارائه خدمات مشاور تخصصی

یک مشاور خوب مسیر شما را روشن خواهد کرد

icon امکان‌سنجی مالی و تهیه طرحهای توجیهی اقتصادی

امکان‌سنجی مالی و تهیه طرحهای توجیهی اقتصادی از خدماتی‌ است که کارشناسان فاویرا با استفاده از نرم‌افزار کامفار (Comfar) و دیگر راهکارهای نرم‌افزاری خاص این شرکت ارائه می‌نمایند. موارد زیر از مهم‌ترین نتایج حاصل از این خدمات به شمار می‌آیند:

  • icon محاسبه ارزش خالص فعلی
  • icon محاسبه کسری نقدینگی در مقاطع مختلف طرح
  • icon محاسبه سود/زیان طرح در مقاطع مختلف طرح
  • icon دوره بازگشت سرمایه
  • icon تحلیل حساسیت

icon تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با مدیریت پروژه و مدیریت مالی

اولین قدم در راستای استقرار سیستم مدیریت پروژه و بودجه در هر سازمان، تدوین فرآیندهای اصلی و زیر فرآیندهای مرتبط با این سیستم است. هدف اصلی از تهیه این آیین‌نامه‌ها، ایجاد امکانی است برای مدیریت سیستماتیک فرآیندهای سازمان؛ هر آیین‌نامه به تشریح نظامی می‌پردازد که تمام عملیات مرتبط با تهیه، پردازش و گردش اطلاعات مورد نیاز – در دو گروه اطلاعات گذشته و اطلاعات پیش‌رو – را شامل شود و برای آن ساختار مشخصی ایجاد نماید. در این خصوص، خدمات زیر توسط تیم متخصصان فاویرا قابل ارائه است:

  • icon شناخت کامل نیاز سازمان و بررسی وضعیت موجود
  • icon تهیه متن آیین‌نامه
  • icon تهیه فرمهای مورد نیاز
  • icon طراحی گزارش‌ها شامل ساختار هر گزارش و جداول محاسباتی مربوط به هرکدام
  • icon استقرار راهکارهای نرم‌افزاری مورد نیاز و انجام تست صحت‌سنجی

تنها یک قدم با در دست داشتن این قابلیت ها فاصله دارید...