icon سیستم مدیریت دانش

سیستم مدیریت دانش

سرمایه هر سازمان، تجربیات و دانش متخصصان آن است

سیستم مدیریت دانش، رویکردی یکپارچه به شناسایی، استخراج، بازیابی، ارزیابی، تسهیم و خلق منابع دانش سازمان است به گونه‌ای که سازمان را در جهت دستیابی به اهداف سازمانی کمک نماید. هدف مدیریت دانش برقراری ارتباط بین خبرگان و افراد مجرب سازمان با افرادی است که نیاز به دانش خاصی را دارند. طراحی این سیستم باید کاملا مطابق با ساختار و هسته‌ی اصلی فرآیند سازمان و البته مبتنی بر نیازهای آن سازمان باشد. بدیهی است که بدین‌ترتیب، هر سازمان می‌تواند دارای سیستم مدیریت دانش خاص خود و متفاوت با دیگر سازمان‌ها باشد. سیستم مدیریت دانش فاویرا با اهداف زیر قابل طراحی و استقرار در سازمان‌ها است:

 • slide
 • شناخت و مستندسازی حوزه‌های دانشی سازمان و شناسایی نقاط بهبود
 • مستندسازی تجارب خبرگان سازمان
 • ساماندهی، جذب و صحت‌سنجی، تسهیم و پایش دانش‌های سازمان و تولید بانک دانش
 • اخذ، نظم‌دهی، دسترسی‌دهی کنترل شده و طبقه‌بندی مستندات دانشی
 • ترسیم نقشه دانش سازمانی
 • طراحی و پیاده‌سازی نظام پاداشدهی دانش‌محور به صورت مکانیزه
 • طراحی و به کارگیری ابزارهای مختلف با هدف تقویت فرهنگ مدیریت دانش در سازمان
 • جاریسازی سوال‌های دانشی

طراحی این سیستم بر اساس نیازهای هر سازمان انجام گرفته و بسته به این نیازها می‌تواند از امکانات زیر برخوردار باشد:

 • مدیریت و نمایش نقشه دانش (درخت دانش و ماتریس دانش)
 • مدیریت مکانیزه چرخه دانش
 • تدوین پایگاه دانش سازمانی متمرکز شامل دانش های آشکار و ضمنی سازمان
 • ایجاد پروفایل و پایگاه دانش شخصی
 • جستجوی پیشرفته و دسترسی به دانش، افراد و خبرگان و اسناد سازمانی
 • نمایش دشبورد دانشی سازمان به صورت آنلاین
 • طراحی و راهبری انجمن های خبره گی سازمان
 • تالار گفتگو
 • slide